קיימות-מבט מהטבע

כתב העת אקולוגיה וסביבה

מאת: יעל הלפמן כהן

תקציר

הטבע הוא מקור ידע לפתרונות תכנוניים המעשירים תפיסות וידע של מהנדסים ומתכננים. התבוננות בטבע מזמנת צורת חשיבה אחרת לגבי האופן שאנו מתכננים, מייצרים, צורכים ומסיימים את חיי המוצרים שאנו משתמשים בהם. הטבע הוא לא רק מחסן חומרים, אלא גם מקור לידע ולתובנות. מגוון המינים העשיר הוא כר נרחב ללמידה. מערכות ביולוגיות הפועלות תחת מגבלות החיים מדגימות על פי רוב פתרונות חדשניים ומקיימים מנקודת מבט הנדסית־טכנולוגית ברמת המבנים, ברמת התהליכים וברמת המערכת. ביומימטיקה היא תחום דעת בצמיחה העוסק בחיקוי מודע של הפתרונות התכנוניים של הטבע. ביומימטיקה מיושמת בפועל בעיקר בשלב התכנון הרעיוני, באמצעות שיטות תכנון וכלים ביומימטיים. בשלבים אלה מורחב מגוון הפתרונות הפוטנציאליים על־ידי בחינת הפתרונות המקיימים של הטבע. תהליך העברת הידע מתחום הביולוגיה להנדסה מבוסס על זיהוי אתגר תכנוני אנלוגי בטבע, הפשטת הפתרון והעברתו ליישום. שיטות תכנון ביומימטיות מאפשרות העברה של ידע בין הטבע להנדסה. הן תוכננו לזקק את הידע בטבע ולהנגיש אותו למתכננים. לשיטות אלה יכולת לתת מענה לצורך ההולך וגובר בטכנולוגיות מקיימות. פתרונות לאתגרים סביבתיים מרכזיים בתחומי האנרגיה, החומר והמים כבר נפתרו בטבע, וחלק מהם אף הוביל לפיתוח טכנולוגיות מקיימות. דוגמאות מייצגות לטכנולוגיות ביומימטיות אלה מוצגות במאמר. המאמר סוקר שני כלים ביומימטיים לתכנון מקיים, המבוססים על זיהוי עקרונות הקיימות בטבע ועל תרגומם לעקרונות תכנוניים: "מעריסה לעריסה" ו"עקרונות החיים". כמו כן, מוצג כלי חדש שפותח על־ידי כותבת המאמר לזיהוי עקרונות קיימות בטבע והעברתם להנדסה – "עקרונות האידֵ אליות בטבע". כלים אלה מאפשרים להטמיע את הקיימות עוד בשלבים הראשוניים של תהליכי התכנון מחד גיסא, ולהציע שיפורים למוצרים קיימים מאידך גיסא. המאמר דן במקומה של הביומימטיקה ככלי לתכנון מקיים המבוסס על צורת חשיבה הנגזרת מהפתרונות המקיימים של הטבע. שילוב כלי תכנון ביומימטיים עם כלים אחרים, כגון ניתוח מחזור חיי מוצר ,(LCA) נותן מענה רחב יותר לדרישות התכנון המקיים.

קישור להמשך קריאה.

רוצה לדעת עוד?

תקנון האתר

כללי
אתר נייצ'ר קוד הוקם כדי לספק שירותי חדשנות בהשראת הטבע, והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
השימוש באתר זה, כמו גם תכניו והשירותים המוצעים בו, עשויים להשתנות מעת לעת.

 

קניין רוחני
1. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות גרפיקות, תמונות, טקסטים, מצגות, ומשחקים, שייכים במלואם לנייצ'ר קוד ומהווים קניין רוחני בלעדי של החברה.
2. המשתמש רשאי לעשות בחומרים שבאתר שימוש הוגן למטרות לימוד עצמי, מחקר, סקירה ודיווח עיתונאי, תוך ציטוט חלקי וסביר מתוך החומר והמידע המופיע באתר, ותוך איזכור המקור.
3. אסור למשתמש לעשות בחומר המופיע באתר כל שימוש אחר, לרבות שימוש מסחרי, אלא לאחר קבלת רשות בכתב מנייצ'ר קוד.

 

קישורים לאתרים אחרים
באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין לנייצ'ר קוד כל אחריות בנוגע לחומר המופיע באתרים אלו.


ביצוע תשלומים בכרטיסי אשראי
באמצעות אתר זה ניתן לבצע תשלומים עבור ספרים, קורסים, והכשרות לנייצ'ר קוד, בכרטיסי אשראי.
השימוש באתר לצורך זה מוגבל למי שגילם מעל שמונה עשרה שנים בלבד. שימוש בכרטיס אשראי באחריות בעל הכרטיס בלבד.

סליקת התשלומים באתר מבוצעת ע"י צד שלישי, ואין בעלי האתר נושאים בכל אחריות לסליקה.
נייצ'ר קוד מתחייב שלא לפגוע בפרטיות מבצעי התשלום באמצעות האתר, ולפעול בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.
ביטול עיסקת תשלום שנעשית באמצעות אתר זה יהיה בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.
דף התשלום באתר מאובטח על ידי תקן אבטחה PCI DSS Level-1

 

הדין החל וסמכות שיפוט
 על תקנון זה חלים דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט  בתל אביב הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל תביעה ו/או עניין הנוגעים או הקשורים לשימוש באתר.  

 
לדיווח על תקלות נא לפנות אל yael@naturecode.co.il

 
דילוג לתוכן